Курс: 1Євро - грн.
     
 
 
 
Главная
/
Правова інформація для користувачів сайту
 
 

Інформація для Відвідувачів / Користувачів сайту www.herz.ua

Інформація про конфіденційність

 Шановні Відвідувачі/Користувачі сайту! Дочірнє підприємство «Герц Україна», офіційний імпортер продукції виробництва фірми «HERZ Armaturen Ges. m. b. H.» (Австрія) в Україну, вітає Вас на своєму сайті!

Інформація, наведена в цьому розділі, призначена для Вас та містить повідомлення, що є необхідними для врегулювання відносин власника цього сайту з його Відвідувачами/Користувачами.

Ви маєте можливість отримувати інформацію, розміщену на цьому сайті, за умови дотримання викладених в цьому розділі правил доступу та використання. У разі доступу до цього сайту, його перегляду і використання Ви повинні безумовно дотримуватися всіх умов та вимог, що викладені в цьому розділі.

Цей сайт www.herz.ua створено з метою надання його відвідувачам/користувачам достовірної та актуальної інформації про продукцію фірми «HERZ Armaturen Ges. m. b. H.», можливості її придбання на території України.

Терміни, що застосовуються

ДП «Герц Україна» - Дочірнє підприємство «Герц Україна»;

Сайт – цей сайт http://www.herz.ua ;

Дистриб’ютор – юридична особа, що діє за законодавством України, пов’язана з ДП «Герц Україна» договірними умовами та уповноважена реалізовувати на території України продукцію виробництва фірми «HERZ Armaturen Ges. m. b. H.» (далі – продукція Herz);

Дистриб’юторська мережа – сукупність дистриб’юторів;

Партнер – юридична особа, що діє за законодавством України, пов’язана з ДП «Герц Україна» договірними умовами з врахуванням певних особливостей статусу Партнера, що визначені договірними умовами;

Особа (суб’єкт персональних даних) – фізична особа, що є відвідувачем/користувачем цього сайту, персональні дані якої обробляються;

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Особу, яка  ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

Володілець персональних даних – ДП «Герц Україна», яке визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки;

Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1. Персональні дані

Особа добровільно надає свою згоду на обробку ДП «Герц Україна» своїх персональних даних в момент та шляхом зазначення будь-яких своїх персональних даних на цьому сайті під час реєстрації.  З моменту надання Особою згоди на обробку персональних даних ДП «Герц Україна» має право обробляти за допомогою цього сайту ті персональні дані Особи, які сама Особа зазначила для отримання можливості доступу до інформації на сайті (при реєстрації, в тому числі при записі для участі в семінарі) та які згідно з умовами доступу (реєстрації, в тому числі за умовами запису для участі в семінарі) мають бути зазначені Особою. До таких персональних даних, які має право обробляти ДП «Герц Україна» та які згідно з внутрішніми правилами ДП «Герц Україна» упорядковуються в Базі персональних даних фізичних осіб, які реєструються на сайті ДП «Герц Україна», належать: ім`я, прізвище, телефон для зв’язку, організація, сфера діяльності, реєстраційне ім`я (адреса електронної пошти), пароль, що застосовується Особою при реєстрації, а також інші персональні дані, зазначення яких передбачено реєстраційними формами, що розміщені на сайті.

1.1. Згода Особи на обробку персональних даних:

У відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних» я, реєструючись на сайті ДП «Герц Україна», на підставі власного волевиявлення надаю Дочірньому підприємству «Герц Україна» (код за ЄДРПОУ 30402235) свою згоду на право обробляти мої персональні дані, які згідно з внутрішніми правилами Дочірнього підприємства «Герц Україна» упорядковуються в Базі персональних даних фізичних осіб, які реєструються на сайті ДП «Герц Україна», володільцем якої є Дочірнє підприємство «Герц Україна». Я надаю згоду на право обробляти такі мої персональні дані: ім`я, прізвище, телефон для зв’язку, організація, сфера діяльності, реєстраційне ім`я (адреса електронної пошти), пароль, що застосовується мною при реєстрації, а також інші персональні дані, зазначення яких передбачено реєстраційними формами, що розміщені на сайті.

Я надаю згоду на обробку моїх персональних даних без будь-яких застережень  стосовно обмеження права на обробку моїх персональних даних.

Я надаю згоду на упорядкування моїх персональних даних в Базі персональних даних фізичних осіб, які реєструються на сайті ДП «Герц Україна», в обсязі, визначеному внутрішніми правилами Дочірнього підприємства «Герц Україна».

Ціллю/метою обробки моїх персональних даних, на обробку яких мною надана ця згода, є  забезпечення реалізації господарських відносин між ДП «Герц Україна» та іншими особами, що реєструються на сайті ДП «Герц Україна»www.herz.ua, з метою отримання інформації, розміщеної на сайті, та з метою запису для участі в семінарах, відповідно до Господарського та Цивільного кодексів України, інших нормативно-правових актів та відповідно до цілей господарської діяльності, визначених Статутом ДП «Герц Україна». Господарські відносини включають: отримання інформації про продукцію, організацію замовлень продукції, спілкування з ДП «Герц Україна» щодо продукції, організацію участі в акціях та семінарах, що проводяться ДП «Герц Україна», отримання повідомлень та скарг, надання відповідей на повідомлення та скарги).

1.2. Строк дії згоди Особи на обробку персональних даних не обмежується. ДП «Герц Україна» інформує, що персональні дані не будуть зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі не довше строку зберігання даних, визначеного законодавством України.

Персональні дані підлягають видаленню або знищенню у разі:

1) закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб'єкта персональних даних на обробку цих даних або законом;

2) припинення правовідносин між суб'єктом персональних даних та  ДП «Герц Україна» як володільцем персональних даних, якщо інше не передбачено законом;

3) видання відповідного припису Уповноваженого або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого;

4) набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.

1.3. Повідомлення Особі щодо персональних даних:

Дочірнє підприємство «Герц Україна» (код за ЄДРПОУ 30402235) у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних» повідомляє Вас про таке:

- Володільцем Ваших персональних даних є Дочірнє підприємство «Герц Україна» (код за ЄДРПОУ 30402235), місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Луначарського, 10, офіс 168;

- Ваші персональні дані упорядковані в  Базі персональних даних фізичних осіб, які реєструються на сайті ДП «Герц Україна»;

- Склад та зміст зібраних Ваших персональних даних: ім`я, прізвище, телефон для зв’язку, організація, сфера діяльності, реєстраційне ім`я (адреса електронної пошти), пароль, що застосовується при реєстрації, а також інші персональні дані, зазначення яких передбачено реєстраційними формами, що розміщені на сайті.

- Метою збору та обробки персональних даних фізичних осіб, які реєструються на сайті ДП «Герц Україна», є забезпечення реалізації господарських відносин між ДП «Герц Україна» та іншими особами, що реєструються на сайті ДП «Герц Україна»www.herz.ua, з метою отримання інформації, розміщеної на сайті, відповідно до Господарського та Цивільного кодексів України, інших нормативно-правових актів та відповідно до цілей господарської діяльності, визначених Статутом ДП «Герц Україна». Господарські відносини включають: отримання інформації про продукцію, організацію замовлень продукції, спілкування з ДП «Герц Україна» щодо продукції, організацію участі в акціях та семінарах, що проводяться ДП «Герц Україна», отримання повідомлень та скарг, надання відповідей на повідомлення та скарги).

Місцезнаходження персональних даних: 02002, м. Київ, вул. Луначарського, 10, офіс 168.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» Суб’єкт персональних даних має наступні права: знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;на доступ до своїх персональних даних;отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних;на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Ваші персональні дані можуть бути передані особам, які мають право на отримання такої інформації відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», та в порядку, встановленому цим Законом.

З моменту реєстрації на сайті Особа повідомлена про обробку її персональних даних.

1.4. Застереження щодо нерозголошення персональних даних

ДП «Герц Україна» інформує, що працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків, зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність ДП «Герц Україна» щодо обробки і захисту персональних даних.

Працівники, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку, зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків. Таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом. Усі працівники ДП «Герц Україна» зобов'язані додержуватися вимог конфіденційності щодо персональних даних, про що кожен працівник підписує відповідне зобов’язання.

Працівники ДП «Герц Україна», що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку, у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно законодавства України.

2. Інформація про продукцію HERZ

2.1. Цей сайт містить інформацію про продукцію HERZ, яка пропонується для реалізації на всій території України, акційні заходи та учбові семінари та іншу інформацію, що необхідна відвідувачам/користувачам нашого сайту для вдалого придбання продукції HERZ та взаємовигідного співробітництва з ДП «Герц Україна». В будь-який час за необхідності ДП «Герц Україна» має право змінювати та актуалізувати інформацію на сайті з метою надання точної та найповнішої інформації відвідувачам/користувачам нашого сайту. До уваги користувачів нашого сайту: асортимент продукції та ціни на продукцію HERZ, зазначені на сайті, можуть змінюватися. Для отримання найбільш актуальної інформації про товарні позиції та ціни прохання звертати увагу на примітки та коментарі, що наведені в інших розділах цього сайту.    

2.2. Наведена на цьому сайті інформація про товарні позиції та ціни на продукцію HERZ (крім котельного обладнання) не є пропозицією користувачам сайту про продаж продукції HERZ безпосередньо ДП «Герц Україна». Для придбання продукції (крім котельного обладнання) Вам слід звернутися до Дистриб’юторів та Партнерів для отримання інформації про продукцію, в тому числі ціни на товарні позиції, за якими в дійсний час реалізується продукція. ДП «Герц Україна» звертається до Вас з проханням ретельно перевіряти актуальну інформацію про продукцію HERZ.

3. Права інтелектуальної власності     

3.1. Всі майнові права інтелектуальної власності на цей сайт належать ДП «ГЕРЦ Україна. Всі права суворо застережені. Забороняється копіювати, змінювати, відтворювати будь-яким чином та в будь-якій формі інформацію та/або матеріали з сайту або іншим чином втручатися в роботу сайту, або робити будь-які інші дії, які порушують або можуть порушити права ДП «Герц Україна».

3.2. Особи – користувачі сайту мають право на вільне та безплатне використання матеріалів цього сайту виключно в цілях, порядку та випадках,визначенихчинним законодавством України, яким регулюються питання захисту інтелектуальної власності.

3.3. Знак  HERZ, символ HERZ у вигляді серця, розташованого всередині квадрату, назви продукції  HERZ є зареєстрованими знаками для товарів і послуг.

3.4. Порушення користувачами сайту порядку використання матеріалів цього сайту є порушенням прав інтелектуальної власності, наслідком якого є настання відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

4. Виключення відповідальності

4.1. ДП «Герц Україна» не несе жодної відповідальності за перехід Особи – користувача цього сайту на сайти інших осіб (інші сайти) за допомогою гіпертекстових посилань, в тому числі виключається відповідальність за зміст (будь-які матеріали), в тому числі товари, роботи, послуги, інформація про які розміщена на таких інших сайтах, або на сайтах, доступних з таких сайтів.

4.2. Виключається відповідальність ДП «Герц Україна», а також його Дистриб’юторів та Партнерів за шкоду та збитки, пов’язані із втратою даних або програми користувача цього сайту, якщо вони настали внаслідок доступу до інших сайтів, що стали доступними для користувача цього сайту через гіпертекстове посилання, та в результаті використання таких інших сайтів. Виключається відповідальність ДП «Герц Україна» перед користувачем цього сайту та будь-якими іншими суб’єктами також за вчинення будь-яких дій, прийняття будь-яких рішень чи будь-яких зобов’язань користувачем цього сайту  стосовно продукції  HERZ, а також щодо участі в акціях та інших заходах, інформація про які отримана користувачем з цього сайту. Виключення відповідальності ДП «Герц Україна» узгоджується з тим, що Особи здійснюють користування цим сайтом на власний розсуд та ризик, керуючись при цьому чинним законодавством України.

5. Про право

5.1.Відносини та будь-які питання, що виникають з приводу цього сайту, регулюються чинним законодавством України. Мовою цього сайту є українська та російська мови.

5.2. Будь-які спори щодо цього сайту, а також щодо відносин, пов’язаних з інформацією, викладеною в цьому розділі сайту, мають бути розглянуті та вирішені виключно в судах  України.

6. Отримання додаткової інформації

6.1. Для придбання продукціїHERZ, представленої на цьому сайті (крім котельного обладнання), а також отримання чи уточнення будь-якої додаткової інформації щодо продукції HERZ необхідно звертатися до суб’єктів Дистриб’юторської мережі та Партнерів, контакти яких розміщені на цьому сайті. Для придбання котельного обладнання, отримання інформації щодо котельного обладнання необхідно звертатись до відділу котельного обладнання ДП «Герц Україна», контакти якого розміщені на цьому сайті.

З повагою – Дочірнє підприємство « Герц Україна »

Технічні консультації: 
 info.herzua
Оформлення замовлень: 
 sales.herzua
 
 
 
 
 
© 2013 HERZ Україна  
Київ, 02002, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 10, 4 поверх
Тел.: (044) 569-57-07, 569-57-08
e-mail: [email protected]
Інформація для Відвідувачів/Користувачів сайту